Przerwy świąteczne

Przerwy świąteczne

W roku szkolnym wyróżniamy dwie przerwy świąteczne – przerwę zimową i wiosenną. Daty tych przerw są takie same w całej Polsce.

Zimowa przerwa świąteczna

Świąteczno-noworoczna przerwa w roku szkolnym, zwana także przerwą bożonarodzeniową jest ściśle związana z przypadającymi w tym okresie Wigilią, świętami Bożego Narodzenia i trwa ona do Sylwestra włącznie. Kolejny dzień po niej to święto – Nowy Rok, czyli także dzień wolny.

Dokładne daty przerwy zimowej na rok 2016 i lata kolejne przedstawione są w poniższej tabeli.

Przerwa szkolna zimowa – rok 2016, 2017 i 2018

2016 2017 2018
23.12 – 31.12 23.12 – 31.12 23.12 – 31.12

Wiosenna przerwa świąteczna

Przerwa ta ze względu na ruchomy charakter świąt wielkanocnych w każdym roku ma inne daty rozpoczęcia i zakończenia. Dokładny terminarz na rok 2016 i lata kolejne przedstawiliśmy w tabeli poniżej.

Przerwa szkolna wiosenna – rok 2016, 2017 i 2018

2016 2017 2018
24.03 – 29.03 13.04 – 18.04 29.03 – 03.04

Przerwa wielkanocna to okres Wielkiego Tygodnia oraz świąt Wielkiej Nocy. Obejmuje ona także drugi dzień świąt, znany jako lany poniedziałek ze względu na praktykowany zwyczaj śmigus-dyngus, a także dzień po nim.